INSTRUKS FOR HALLVAKT I NANNESTADHALLENBenytt hallvaktplassen ved inngangen!Oppstart av vaktTilsynsvakt skal være tilstede i hallen i tiden 16:45 – 22:15 (eller til siste trening er slutt.) Hoveddøra vil bli stående ulåst etter første passering gjennom døra etter kl. 16:45 og vil automatisk bli låst kl. 22:15Ved behov kan døra låses med Kort + *0* og oppheve låsing igjen med Kort + *0*Lyset i hallen settes på med et trykk på fire brytere merket ”trening” inne i hallen.VIKTIG; påse at målene er festet til gulvet!Tilsynsvakt skal bære gul vest under hele vakta.Les branninstruksen som er festet på innsiden av permen du nå har foran deg.

Kvitter for at du har lest branninstruksen på sjekklista.Kveldens aktiviteter er oppslått på oppslagstavla.Sett på kunstgressbanelysene ved behov. Lysbryter er inne i skap i garderobe D1

Er det ikke aktivitet på banen er det fint om du slår av banelysene.UnderveisBenytt hallvaktplassen så har du bedre oversikt!Lås opp garderober på forespørsel fra trener. Nøkkel til garderober er festet til trekloss som ligger i tilsynsvaktskapet i møterommet. Garderobene bør holdes låst under trening for å unngå tyveri og hærverk.Tilsynsvakt har ansvar for at tribune, spinningrom og dører inn til hallen er låst.

Pass også på at inngangsdør ved spinningrom og garderobe 5 og 6 er lukket og låst.

Foresatte og andre gjester skal oppholde seg i vestibylen. Kun de som trener kan benytte hallen og garderober.Styrke/ spinningrommet skal kun låses opp til de lag som står oppført på oppslagstavla.Nøkkel for å heve/ senke skillevegger, basketkurver og matter er festet til treklossen sammen med garderobenøkkel. Nøkkelbrytere er plassert forskjellige steder i hallen.Ta jevnlige runder i hallen, sjekk garderober, garderobedører. Sjekk klatreveggen når klatregruppa ikke er der, tauene må få henge i fred.

Plukk søppel og hold orden.Henstill besøkende som feilparkerer på plassen mellom hallen og klubbhuset om å flytte bilen til parkeringsplassen. Parkeringsforbudet er for å bedre sikkerheten til spillere og besøkende til hallen og kunstgressbanen.Ved midtukekamper skal hallvakta bistå med salg av billetter.LoggNoter på sjekklista alle uregelmessigheter i løpet av vakta.Uforutsette hendelserRing politi, brannvesen eller ambulanse ved behov.

Brannalarm og innbruddsalarm er direktekoblet til brannvesenet.

Ring 110- sentralen om alarm er utløst og forklar situasjonen.

Avslutning/ når siste trening er sluttGå gjennom sjekklista og fyll den ut. HUSK DATO og UNDERSKRIFT

Sjekklista er et verdidokument for utført vakt og bilag til internkontrollsystemet.Slukk alle lys og lukk alle dører hvis renholder ikke er tilstede.

(Renholder er vanligvis tilstede mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.)Påse at ytterdører er låst. Går du før de låses automatisk lås med: kort + *0*Ta en titt bort på klubbhuset og sjekk at døra er lukket.Legg vesten, nøkler og permen tilbake i tilsynsvaktskap.

Lever nøkkelkort på Kiwi. Husk at det kvitteres for at du har levert den tilbake.GOD VAKT!August 2015Levert av IdrettenOnline