RETNINGSLINJER OG REGLER VED BRUK AV HÅNDBALLMÅL

Gjelder alle brukere av Nannestadhallen. Lagledere og lærere har et ekstra ansvar for at retningslinjer og regler blir fulgt.

Revidert 9. mars 2016

Pkt. 1

Alle håndballmålene skal være festet til gulvet med fire bolter.

Pkt. 2

HALL A

Hvis målene i hall A må flyttes, så skal de henges på veggen eller legges ned når de ikke er i bruk, og deretter settes tilbake på samme plass, som blir beskrevet i pkt1. slik at banen er klar til idrettslagets bruk på kveldstid.

HALL B

Hvis målene i hall B må flyttes, så skal det henges på veggen eller legges ned når det ikke er i bruk, og deretter settes tilbake på samme plass og festes som blir beskrevet i pkt1. slik at banen er klar til idrettslagets bruk på kveldstid.

Målet ved klatreveggen henger vanligvis på veggen eller er nedlagt på gulvet p.g.a. bruk av klatreveggen.

Pkt. 3

Det er den enkelte lagleder/ lærer som låser opp og flytter mål som har ansvaret for at rutinene følges.

Dersom det oppdages at et mål ikke er reglementert festet til gulv eller vegg eller nedlagt på gulv, skal de som registrerer/oppdager dette sikre målene som beskrevet i pkt. 1 eller legge de ned på gulvet slik at de er sikret mot fall. Fyll ut avviksskjema!

Levert av IdrettenOnline